Didaps IOS Uygulaması

Proje hakkında

Ancak her oyunun aynı derecede öğretici olmasını bekleyemeyiz. Birçok oyun çocuklarımızla aramızda ciddi çatışmalara neden olabiliyor. Bazen bu oyunları çocuklarımızın yaşantısındaki yerini sınırlayamıyoruz. Çağa uyum sağlamaları için bilgisayar ve benzer ortamlardan uzak da tutamıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki YASAKLAR işe yaramıyor.

O zaman bu durumu çocuklarımız için daha yararlı hale nasıl getirebiliriz?

Biz bu uygulamayı hazırlarken dijital ortamların sunduğu olağanüstü fırsatları bu ortamlardan kaynaklanan sakıncaların önüne geçirmeye çalıştık. Bu düşünceyle yola çıkarak bir oyun geliştirdik. Çocuklarımızın oyun oynarken düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlamak istedik. Bilişsel gelişimlerine, zihinsel olgunlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçladık.
‘OYNAYALIM… EĞLENELİM… DÜŞÜNELİM… ÖĞRENELİM..’ felsefesini deneyimlemelerini istedik.

Oynarken eğlendirmek… Eğlendirirken düşündürmek… Düşündürürken öğretmek… Yani eğlenerek öğrenmelerini sağlamak…
Sunduğumuz Hizmetler
UX/UI Tasarım
IOS Yazılım Geliştirme
Web Yazılım Geliştirme